İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 36

İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 36

İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 36

 

  Word Form Meaning   Synonym   Antonym Other word forms   Collocations/Sample sentences
  Dream Verb to think about something         dream(n) daydream(n/v)   have a dream; dream of/about smth; dreams come
      that you would like to             true
      happen or have             She dreamed of becoming a well-known doctor.
  Asleep Adj. sleeping       awake sleepy(adj)   fall asleep; oversleep
  Damage V/N to cause physical harm         damaging(adj)   He suffered severe brain damage in the accident.
      to something or to part             Smoking can damage your health.
      of someone’s body              
                     
  Nightmare Noun               Years after the accident I still have nightmares about
                    it.
                     
  Rapid Adj. happening or done very   Fast, quick     rapidly(adv)   a rapid growth in population; growing rapidly.
      quickly and in a very             The disease spread rapidly in the town.
      short time              
  Manage Verb to succeed in doing         manageable(adj)   manage to do smth.
      something difficult,             He managed to finish the project on time.
      especially after trying              
      very hard              
  Effect Noun the way in which an   impact     affect(v) effective(adj)   have an effect on sb/smth.
      event, action, or person             My parents’ divorce had a big effect on me.
      changes sb/smth              
  Succeed Verb to do what you tried or         success (n)   succeed in doing smth. Scientists claim they have
      wanted to do:         successful(adj)   succeeded in finding a cure for cancer.
                unsuccessful(adj)    
  Attention Noun when you carefully listen         attentive(adj)   draw/attract sb’s attention; pay attention to smth.
      to, look at, or think about              
      sb/smth              
  Satisfactory Adj. to make sb feel pleased       unsatisfactory satisfy(v)   If your writing is satisfactory, you get Complete. If it
      by doing what they want         dis/satisfaction(n)   is unsatisfactory you get Incomplete.
                dis/satisfied(adj)    
  Shift V/N working for a particular             do/work a (10/12/24 etc hour) shift. work morning
      period of time during the             shift / night shift
      day or night.             Dave had to work a 12-hour shift yesterday.
                     
  Colleague Noun someone you work with   coworker         She discussed the idea with some of her colleagues.
  Distance Noun         close distant(adj.)   Measure the distance between the two points.
                    Distant cousin (not closely related to you)
                     

 

             
             
Apply Verb       application(n) apply for sth; application form.
          applicable(adj) She applied for a job with the local newspaper.
          applicant(n)  
Spirit Noun       spiritual(adj) team spirit
Miss Verb         miss an opportunity; miss school; miss the point
Tiring Adj.   exhausting   tired(adj) Working in the night shift is tiring.
Boring Adj.     exciting bored(adj)  
Frightening Adj.       frightened(adj)  
          frighten(v)  
Exciting Adj.     boring excited(adj) excite(v)  
Fascinating Adj.       fascinated(adj)  
          fascinate(v)  
Amazing Adj.       amazed(adj) amaze(v)  
Surprising Adj.       surprised(adj) surprise(v)  
Embarrassing Adj.       embarrassed(adj)  
          embarrass(v)  
Relaxing Adj       relax(v) relaxed(adj)  
Confusing Adj       confused(adj) I always confuse you with your sister – you look so
          confuse(v) alike.
Depressing Adj.       depressed(adj) depress(v)  
    to know and understand        
Realize Verb smth, or suddenly begin       I’m sorry, I didn’t realize who you were.
    to understand it        
Load N/V     unload   She loaded up the car with camping gear.
00:60 Kalan SüreDK SN

Hakkımızda

logo

THY Kabin Ekibi Sınavları Dijital Eğitim Merkezi

Türkiye'de yabancı dil ve THY Sınavları için 2010 tarihinden beridir eğitim vermekteyiz. thykabinsinavi.com web sitemizin amacı Özel Eğitimlere vakit ayıramayan ve yakınlarında özel eğitim alabilecekleri yetkili kişilere ulaşamayan THY Kabin Ekibinde çalışmayı hayal eden insanların hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara en uygun fiyata dijital eğitim imkanı sağlamaktır.

Sizde THY Kabin Ekibi olmayı düşünüyorsanız başarılı bir hazırlık yapmak istiyorsanız hemen eğitimlerimizden birini satın almalısınız.

Sosyal Medya

  • facebook

En Çok satanlar

En Çok Oylananlar

Özel Eğitim Paketleri

Çevirim İçi Olanlar

Şu an çevrimiçi kullanıcı yok

Ödeme

Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası

Güvenlik

Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası


Sitemiz GoDaddy SSL Sertifikası
ile korunmaktadır.

Telif Hakkı © 2020 Tüm eğitim paketleri 5846 sayılı FSEK kapsamında tescillidir.Kopyalanması ve alıntı yapılması suçtur.
X