İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 48

İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 48

İlk Aşama Kelime Cümle Eğitimi 48

 

Word   Form     Meaning     Synonym     Antonym Other word forms Collocations/Sample sentences  
          Taktik,   Action,                  
Strategy Noun   Strateji   Game plan           The revolutionary council met to plan strategy.  
Logical         Tutarlı,     Analytic,   Illogical     This book will be useful to anyone who wants      
Adj.   Mantıksal     Coherent       to improve their memory and logical thinking.  
                                   
                              The French government has launched an online    
          Bütçe,     Low-cost,           the game that challenges taxpayers to balance the    
Budget   Noun   Mali program     Allocation           national budget.    
                                   
Objective         Amaç,           Subjective       It’s hard for nurses to be objective about their    
  Noun   Hedef                 patients.    
                                     
          Fayda,                          
          Yarar,   Gain,           She profited from her stay in London and    
Profit   Noun   Kar   Advantage   Loss       considerably improved her English.    
                                   
                              Tom didn’t want to spend as much money as he    
                              did.    
                      Receive,       Prime numbers are like life; they are completely    
          Harcamak,                 logical, but impossible to find the rules for, even if    
Spend   Verb   (vakit) geçirmek   Consume   Earn       you spend all your time thinking about it.    
Spender   Noun   Müsrif           Saver       Tourists are often big spenders.    
                                   
          Başarılı olmak,   Achieve,   Precede,       Tom has what it takes to succeed.    
                           
Succeed   Verb   Başarmak   Accomplish   Fail       If you want to succeed, use your time well.    
              End,           I had four shots but I didn’t even hit the target.    
                               
          Hedef,   Objective,           The government’s target of 3.5 percent annual    
Target   Noun   Amaç   Goal           growth seems easily attainable.    
              Spectators,           To win his audience, the speaker resorted to using    
          Seyirci,             rhetorical techniques he learned from his    
Audience   Noun   İzleyici   Admirers           communication courses.    
Persuade   Verb   Razı etmek,   Convince,   Dissuade,       It was hard to persuade him to cancel the trip.    

 

      İkna etmek Affect Discourage         I figure that there is no point in trying to persuade    
                         
                      him.    
                             
      İkna edici, Actuating, Discouraging,                
Persuasive Adj. İnandırıcı Forceful Disheartening         Tom can be very persuasive.    
                      You have to contribute your fair share.    
Contribute   Bağışta bulunmak, Assist, Harm,         Tom asked me if I would be willing to contribute    
Verb Katkıda bulunmak Afford Hurt         some money.    
    Verb Talep etmek, Insist, Grant,         We must not give way to their demands.    
                   
Demand Noun İstek Bid Offer         We’re here to demand justice.    
                    The population of this country is gradually    
                    diminishing.    
      Azalmak, Abbreviate, Develop,       The population of this country is gradually    
Diminish Verb Eksilmek Drain Enlarge       diminishing.    
      Etkileyici, Breathtaking, Normal,         Tom paused for a dramatic effect.    
                     
Dramatic Adj. Çarpıcı Effective Ordinary         Medical science has made a dramatic advance.    
                      The author’s juxtaposition of the two characters    
Highlight   Vurgulamak, Feature,           highlights their differences, but also their    
Verb Altını çizmek Peak           similarities.    
      Amaç, Flawless, Imperfect,                
  Ideal Noun Gaye Optimal Pragmatic         He’s making it clear that he’s an ideal husband.
      Tepki, Bang,                    
  Impact Noun Darbe Clash               The impact of science on society is great.  
      İşaret etmek, Advert,                  
  Point out PhrV. Dikkat çekmek Indicate Distract         I beg to point out that your calculation is wrong.
        In                    
      Tehlikede, danger,               A fund was set up to preserve endangered marine  
  Endangered Adj. Tehlikeye atılmış At-risk               life.  
00:60 Kalan SüreDK SN

Hakkımızda

logo

THY Kabin Ekibi Sınavları Dijital Eğitim Merkezi

Türkiye'de yabancı dil ve THY Sınavları için 2010 tarihinden beridir eğitim vermekteyiz. thykabinsinavi.com web sitemizin amacı Özel Eğitimlere vakit ayıramayan ve yakınlarında özel eğitim alabilecekleri yetkili kişilere ulaşamayan THY Kabin Ekibinde çalışmayı hayal eden insanların hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara en uygun fiyata dijital eğitim imkanı sağlamaktır.

Sizde THY Kabin Ekibi olmayı düşünüyorsanız başarılı bir hazırlık yapmak istiyorsanız hemen eğitimlerimizden birini satın almalısınız.

Sosyal Medya

  • facebook

En Çok satanlar

En Çok Oylananlar

Özel Eğitim Paketleri

Çevirim İçi Olanlar

Şu an çevrimiçi kullanıcı yok

Ödeme

Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası

Güvenlik

Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası Güvenlik Sertifikası


Sitemiz GoDaddy SSL Sertifikası
ile korunmaktadır.

Telif Hakkı © 2020 Tüm eğitim paketleri 5846 sayılı FSEK kapsamında tescillidir.Kopyalanması ve alıntı yapılması suçtur.
X